Speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier Ørelægen Vesterbro

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Ann-Louise Reventlow-Mourier


 

Operationer


Vi har operationsdag hver anden mandag i lige uger

På operationsdage foretages operationer i fuld bedøvelse. Der er sjældent ventetid på operation.

Operationer i lokal bedøvelse foretages løbende ugen igennem.

Alle indgreb foretages af speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier.

 

Operation.jpg   Operation2.jpg

 

I klinikken kan man bl.a. få foretaget følgende operationer:

 

Tonsillotomi (delvis fjernelse af mandler)

Delvis fjernelse af mandler foretages typisk, når problemet simpelthen skyldes, at mandlerne fylder for meget. Det ses f. eks. hos børn, som har vanskeligt ved at synke og derfor spiser utilstrækkeligt, snorker eller holder pauser i vejrtrækningen om natten. Indgrebet medfører kun minimale risici og gener og foretages derfor på børn helt ned til to år.

 

Adenotomi (fjernelse af polypper)

Fjernelse af polypper foretages nogle gange i forbindelse med anlæggelse af dræn i trommehinden. Det skyldes, at polypperne tit er grunden til, at der kommer væske i mellemøret.

Fjernelse af polypper kan også foretages selvstændigt hos børn, som ikke kan trække vejret ordentligt gennem næsen. Polypperne kan både medføre snorken, pauser i vejrtrækning under søvnen, samt spiseproblemer. Operationen udføres kun på børn over to år.

 

Tubulation (dræn i trommehinden)

Dræn i trommehinden anvendes som behandling ved væske i mellemøret (kronisk mellemørebetændelse). Væske i mellemøret er meget almindeligt hos børn indtil skolealderen. Hvis væsken er kronisk (tilstede over 3 mdr.), kan den medføre nedsat hørelse, trykfornemmelse og smerter, når barnet ligger ned. Dette giver ofte hyppige opvågninger om natten og afbrudt søvn, forsinket sprogudvikling og måske ændring i adfærden. Indgrebet foretages fra 1-års alderen. I særlige tilfælde kan mindre børn også tilbydes dræn.

 


Ørelægen Vesterbro   |   Vesterbrogade 82, 3.tv   |   1620 København V   |   Tlf 33314330
administration