Speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier Ørelægen Vesterbro

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Ann-Louise Reventlow-Mourier


 

Vejledning forældre - klip af tungebånd - ATT/PTT


 

Vejledning til forældre

logo2.jpg 

Klip af tungebånd - ATT/PTT

 

Operation ……..dag den   /   kl.

Kontrol ……..dag den   /   kl.

 

Øre, Næse og Halsklinikken Vesterbro v/

Speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier

Vesterbrogade 82, 3. Sal

1620 København V

Telefon 33314330

 

 

www. Ørelægen-vesterbro.dk

 

Klip af tungebånd - hvorfor?

Et stramt tungebånd kan blandt andet have betydning ved etablering af amning. Proceduren udføres, når man har sikret sig at:

  • Der ikke er tale om forkert sutteteknik.

  • Det vurderes om, barnet har et så stramt tungebånd, at der kan blive eller er problemer med amningen.

 

 

Man klipper tungebåndet, når det diagnosticeres på tungens udseende og funktion, at tungebåndet er for kort. Der kan være tale om både forreste (ATT)og bagerste (PTT)tungebånd.

 

 

Klip af forreste tungebånd ATT – hvordan?

Det aftales inden procedurens begyndelse om tungebåndet skal klippes i fald det diagnosticeres for kort.

Barnet lægges i rygleje og forældre holder barnet i hånden.

Sygeplejersken holder barnets hoved.

I fald tungebåndet er for kort udføres 1-2 klip i tungebåndet.

Der er sjælden komplikationer eller blødning ved klip af ATT.

 

 

Klip af bagerste tungebånd PTT– hvordan?

Som ved forreste tungebånd men:

Der gives sukkervand og anvendes som regel brænding. Lokalbedøvelse på gaze på tungebåndet inde det klippes. Barnet observeres 10-15 min. i klinikken. Der må meget gerne ammes umiddelbart efter indgrebet.

 

 

Umiddelbart efter klip af bagerste tungebånd:

Hvis det efterfølgende bløder lidt, lejres barnet over skulderen (bøvsestilling), så evt. blod kan observeres..

Herefter lægges barnet til brystet (eller gives flaske) 

 

(Mund)pleje efter klip af bagerste tungebånd (PTT):

2 gange dagligt i 5 dage, udføres afvaskning af tungebåndet med ren gaze dyppet med kogt afkølet vand.

 

Komplikation til proceduren/indgrebet:

Opstår der blødning kontaktes klinikken eller 1813.

Ved mistanke om infektion kontaktes klinikken med henblik på kontrol.

Det er ind imellem nødvendigt at gentage proceduren.

 

Kontrol:

Efter 1 uge kontrolleres tungebåndet hvis der vurderes at være behov for dette. Tid gives inden I forlader klinikken.

  

Er man i tvivl – kontakt klinikken eller 1813!

 


Ørelægen Vesterbro   |   Vesterbrogade 82, 3.tv   |   1620 København V   |   Tlf 33314330
administration