Speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier Ørelægen Vesterbro

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Ann-Louise Reventlow-Mourier


 

Hjælp os med at blive endnu bedre

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling eller pleje? Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

Gå ind på www.stps.dk/uth og følg vejledningen.

  1. Skriv i skemaet, hvad der er sket, og hvor det skete – gerne så detaljeret som muligt. Sundhedspersonalet bruger oplysningerne til at finde ud af, hvordan man kan forhindre, at det sker for andre.
  2. Du kan vælge at være anonym. Det er dog en ekstra hjælp, hvis du skriver navn og e-mail eller telefonnummer, så du kan kontaktes, hvis der er brug for flere oplysninger.

Hvis du har skrevet dine kontaktoplysninger, kan du blive kontaktet af en sagsbehandler, men det er ikke sikkert, at du bliver kontaktet. Under alle omstændigheder vil hændelsen blive brugt til læring der, hvor den har fundet sted.

Når du har sendt en beskrivelse af en utilsigtet hændelse, gennemgår sundhedspersonalet den for at finde ud af:

  1. hvad der er sket
  2. hvordan det kunne ske
  3. hvordan man kan undgå, at det sker for andre.

Herefter bliver hændelsen anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i sundhedsvæsenet generelt.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det.

Det er en utilsigtet hændelse, når du eller din pårørende fx:

...får forsinket behandling, fordi en henvisning fra lægen ikke er nået frem til hospitalet

...får forsinket behandling, fordi en blodprøve er blevet væk

...ikke får den rigtige medicin

Send en beskrivelse af den utilsigtede hændelse

Uanset hvor det er gået galt, kan du sende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse.

Klage og erstatning

At sende en beskrivelse af en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage over sundhedsvæsenet. Selv om du rapporterer en utilsigtet hændelse, kan du stadig godt klage eller søge erstatning.

Læs mere om dine muligheder for at indgive en klage på www.stpk.dk eller at søge erstatning på www.pebl.dk.

 


Ørelægen Vesterbro   |   Vesterbrogade 82, 3.tv   |   1620 København V   |   Tlf 33314330
administration