Speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier Ørelægen Vesterbro

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Ann-Louise Reventlow-Mourier


 

Vejledning til forældre

logo2.jpg 

Reduktion af mandler

 

Operation ……..dag den   /   kl.

Kontrol ……..dag den   /   kl.

 

Øre, Næse og Halsklinikken Vesterbro v/

Speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier

Vesterbrogade 82, 3. Sal

1620 København V

Telefon 33314330

 

 

www. Ørelægen-vesterbro.dk

 

 

 

Reduktion af mandler ­- hvorfor?

Man reducerer mandlernes størrelse for at skabe bedre plads i svælget. Herved reduceres risikoen for fejlsynkning og for at få maden galt i halsen, ligesom snorken og natlige vejrtrækningspauser begrænses.

Det er lægen der afgør, om der er behov for reduktion af mandlerne.

 

Reduktion af mandlerne – hvordan?

Fasteregler:

1: Der må ikke spises 6 timer før operationen.

2: Der må drikkes tynde klare væsker indtil 2 timer før operationen: vand og saft. Der må ikke drikkes mælk eller juice.

 

Bedøvelse:

Fjernelse af mandlerne kræver en kortvarig fuld bedøvelse. Der anvendes kun inhalationsnarkose. Der bliver ikke anlagt nåle/venflon. Af hensyn til barnet, bliver narkosen indledt hurtigt, og det forventes, at barnet så vidt muligt er forberedt på dette af forældrene.

 

Reduktion af mandlerne – på selve dagen:

Barnet skal være ledsaget af to voksne på operationsdagen. Der må ikke være andre børn med.

Ved ankomst til klinikken bedes I sørge for at barnet kommer på toilettet, med mindre det har ble på. Overtøj og sko tages af barnet.

Pårørende følger med ind på operationsstuen og bliver der til barnet sover. Selve operationen varer ca. 20-30 minutter.

 

Efter operationen løftes barnet på opvågningen, og pårørende kaldes ind til barnet, mens det vågner. Barnet skal ligge uforstyrret, indtil det begynder at vågne. Opvågningspersonale vil holde øje med barnet. Barnet kan godt vågne med smerte efter operationen.

Lægen orienterer om indgrebet og forløbet og undersøger barnet inden hjemsendelse.

 

Medicin og smertestillende:

På operationsdagen tages barnets eventuelle vanlige medicin, senest 2 timer før indgrebet sammen med paracetamol og Voltaren ifølge smerteplan udleveret i klinikken.

Der skal være smertestillende (panodil) i hjemmet efter operation.

 

Efter operationen:

Barnet må efter reduktion af mandlerne kun spise kold blød kost og drikke kolde drikke de første 3 døgn efter operationen. Derefter kan der spises og drikkes frit.

 

Komplikation til operationen:

Komplikationer ved operationen er primært blødning. Risiko for blødning er størst det første døgn. Hvis barnets spyt er med friskt blod, skal hun/han sættes op og gives isterninger. Standser blødningen herved, kan man se an. Bløder det fortsat, eller kaster barnet gammelt sort blod op, skal man straks kontakte 1813 eller skadestue.

 

Kontrol:

Vi anbefaler, at barnet holdes hjemme en uge efter operationen. Dagen efter operationen, kontakter vi jer per telefon for at høre, hvordan det går.

3-4 uger efter er der kontrol i klinikken.

  

Er man i tvivl – kontakt klinikken eller 1813!


Ørelægen Vesterbro   |   Vesterbrogade 82, 3.tv   |   1620 København V   |   Tlf 33314330
administration