Speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier Ørelægen Vesterbro

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Ann-Louise Reventlow-Mourier


 

Vejledning til forældre

logo2.jpg 

Reduktion af mandler

 

Operation ……..dag den   /   kl.

Kontrol ……..dag den   /   kl.

 

Øre, Næse og Halsklinikken Vesterbro v/

Speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier

Vesterbrogade 82, 3. Sal

1620 København V

Telefon 33314330

 

 

www. Ørelægen-vesterbro.dk

 

 

 

Reduktion af mandler ­- hvorfor?

Man reducerer mandlernes størrelse for at skabe bedre plads i svælget. Herved reduceres risikoen for fejlsynkning og for at få maden galt i halsen, ligesom snorken og natlige vejrtrækningspauser begrænses.

Det er lægen der under den eller de indledende undersøgelser afgør, om der er behov for reduktion af mandlerne.

 

Reduktion af mandlerne – hvordan?

Reduktion af mandlerne kræver en kortvarig fuld bedøvelse. Det er derfor vigtigt, at følgende fasteregler overholdes:

1: Der må ikke spises fra midnat dagen før operationen og til efter operationen.

2: De må drikkes tynde klare væsker indtil 2 timer før operationen: Klare væsker er vand, saft eller the. Der må ikke drikkes mælk eller juice.

 

Ved bedøvelsen anvendes kun inhalationsnarkose. Der bliver således ikke anlagt nåle/venflon. Af hensyn til barnet, bliver narkosen indledt hurtigt, og det forventes, at barnet så vidt muligt er forberedt på dette af forældrene.

 

Reduktion af mandlerne – på selve dagen:

Barnet skal være ledsaget af to voksne på operationsdagen. Der må ikke være små søskende eller andre børn med.

Ved ankomst til klinikken bedes I sørge for at barnet kommer på toilettet, med mindre det har ble på.

Pårørende følger med ind på operationsstuen og bliver der til barnet sover. Selve operationen varer ca. 20-30 minutter.

 

Efter operationen løftes barnet på opvågningen, og pårørende kaldes ind til barnet, mens det vågner. Man skal lade barnet ligge indtil det begynder at vågne. Opvågningssygeplejersken vil holde øje med barnet. Barnet kan godt vågne med smerte efter operationen.

 

 

 

Lægen orienterer om indgrebet og forløbet og undersøger barnet inden hjemsendelse.

 

Medicin og smertestillende:

På operationsdagen tages barnets eventuelle vanlige medicin, senest 2 timer før indgrebet sammen med paracetamol (panodil/pinex) som mixtur eller stikpille svarende til barnets alder og vægt.

Der skal være smertestillende (panodil) i hjemmet efter operation og inden hjemsendelsen udskrives recept på smertestillende (Nurofen Junior mixtur).

 

Efter operationen:

Barnet må efter reduktion af mandlerne spise kold blød kost og kolde drikke det første døgn efter operationen. Derefter kan der spises og drikkes frit.

 

Komplikation til operationen:

Komplikationer ved operationen er primært blødning. Risiko for blødning er størst det første døgn. Hvis barnets spyt er med friskt blod, skal hun/han sættes op og gives isterninger. Standser blødningen herved kan man se an. Bløder det fortsat eller kaster barnet gammelt sort blod op, skal man straks kontakte vagtlæge eller skadestue.

Man kan forvente, at barnet har smerter i dagene efter operationen.

 

Kontrol:

Vi anbefaler, at barnet holdes hjemme en uge efter operationen. I løbet af dagen efter operationen, kontakter vi jer per telefon for at høre, hvordan det går.

Efter operationen er der kontrol i klinikken efter 3-4 uger

 

 

 

Er man i tvivl –  kontakt vagtlæge eller skadestue!

 


Ørelægen Vesterbro   |   Vesterbrogade 82, 3.tv   |   1620 København V   |   Tlf 33314330
administration