Speciallæge Ann-Louise Reventlow-Mourier Ørelægen Vesterbro

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Ann-Louise Reventlow-Mourier


 

Væske i mellemørerne


Mellemørets funktion er afhængig af at der er et neutralt lufttryk i mellemøret. Hvis der er undertryk, er trommehinden trukket ind, hvilket giver hørenedsættelse og ”prop-fornemmelse”. Det samme opleves, når man lander efter en flyvetur. Ved langvarigt undertryk bliver den irriterede slimhinde i mellemøret tykkere, og der dannes store mængder slim. Efterhånden bliver væsken tyk som æggehvide. Det opdages ofte ikke, at et barn har kronisk væske i mellemørerne. I visse tilfælde kan væsken i mellemørerne give uro og irritabilitet. Hos helt små børn kan der være udtalt natlig uro, idet der optræder øresmerter, når børnene ligger ned. Det kan lette, hvis hovedgærdet løftes lidt, f.eks. med bøger under sengen. En kortvarig behandling med smertestillende medicin kan være nødvendig. Normalt vil tilstanden bedres spontant uden yderligere behandling. Ved undersøgelse hos lægen findes trommehinden fortykket og lidt rød, måske med luftbobler i mellemøret (”forkølelses-ører” eller ”røde ører”). Undertrykket kan konstateres ved en speciel trykmåling (tympanometri). Normalt vil et undertryk kunne udlignes ved at gabe, pudse næse eller ved aktivt at blæse luft op gennem det eustakiske rør. Det gøres ved at holde sig for næsen, mens man puster. Derved skabes der et overtryk i næsesvælget. Der er ofte svært for børn at udføre denne manøvre. Det er især svært for de voksne at kontrollere, at manøvren udføres korrekt. Hvis barnet er i stand til at pudse næse, kan det derfor ofte med fordel blæse en særlig ballon op med næsen. På apotekerne kan man købe OTOVENT, der er et næserør af plastic, som kan monteres med en ballon.


Ørelægen Vesterbro   |   Vesterbrogade 82, 3.tv   |   1620 København V   |   Tlf 33314330
administration